Авва Отче!!!Іменем Ісуса Христа прошу Тебе, прийми молитви за здоров'я і благословення Папи Франциска,Блаженнішого Святослава,Владики Венедикта,падре Морено, падре Фабіо  та падре Еджидіо

Псалом 50 на церковній українській мові

 

Помилуй мя, Боже, по велицій милости Твоєй. 

І по множеству щедрот Твоіх, очисти беззаконіє моє. 

Найпаче омий мя от беззаконія моєго, і от гріха моєго очисти мя. 

Яко беззаконіє моє аз знаю, і гріх мой предо мною єсть вину. 

Тебі Єдиному согріших і лукавоє пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесіх Твоіх, и побідиши внегда судити Ти. 

Се бо в беззаконііх зачат єсмь, і в грісіх роди мя мати моя. 

Се бо істину возлюбил єси, безвістная і тайная премудрости Твоєя явил ми єси. 

Окропиши мя іссопом, і очищуся, омиєши мя, і паче снєга убілюся. Слуху моєму даси радость і веселіє, возрадуются кости смиренния.

Отврати лице Твоє от гріх моіх, і вся беззаконія моя очисти. 

Сердце чисто созижди во мні, Боже, і дух прав обнови в утробі моєй. Не отвержи мене от лица Твоєго, і Духа Твоєго Святаго не отими от мене. 

Воздаждь ми радость спасенія Твоєго, і Духом владичним утверди мя. 

Научу беззакония путем Твоїм, і нечестивіі к Тебі обратятся. 

Ізбави мя от кровей, Боже, Боже спасенія моєго, возрадуется язик мой правді Твоєй. 

Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою. 

Яко аще би восхотіл єси жертви, дал бих убо: всесожженія не благоволиши. 

Жертва Богу дух сокрушен: сердца сокрушенна і смиренна Бог не уничижит. 

Ублажи, Господи, благоволенієм Твоім Сіона, і да созиждутся стіни Єрусалимскія. 

Тоді благоволиши жертву правди, возношеніє і всесожегаємая: тогда возложат на олтар Твой телци.