"Щасливий будеш з тим, з ким молишся"

 

 

 

 

 

 

Псалом 50 на церковнословянській українській мові

Помилуй мя, Боже, по велицій милости Твоєй. 
І по множеству щедрот Твоіх, очисти беззаконіє моє. 
Найпаче омий мя от беззаконія моєго, і от гріха моєго очисти мя. 
Яко беззаконіє моє аз знаю, і гріх мой предо мною єсть вину. 
Тебі Єдиному согріших і лукавоє пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесіх Твоіх, и побідиши внегда судити Ти. 
Се бо в беззаконііх зачат єсмь, і в грісіх роди мя мати моя. 
Се бо істину возлюбил єси, безвістная і тайная премудрости Твоєя явил ми єси. 
Окропиши мя іссопом, і очищуся, омиєши мя, і паче снєга убілюся. Слуху моєму даси радость і веселіє, возрадуются кости смиренния. Отврати лице Твоє от гріх моіх, і вся беззаконія моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мні, Боже, і дух прав обнови в утробі моєй. Не отвержи мене от лица Твоєго, і Духа Твоєго Святаго не отими от мене. 
Воздаждь ми радость спасенія Твоєго, і Духом владичним утверди мя. 
Научу беззакония путем Твоїм, і нечестивіі к Тебі обратятся. 
Ізбави мя от кровей, Боже, Боже спасенія моєго, возрадуется язик мой правді Твоєй. 
Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою. 
Яко аще би восхотіл єси жертви, дал бих убо: всесожженія не благоволиши. 
Жертва Богу дух сокрушен: сердца сокрушенна і смиренна Бог не уничижит. 
Ублажи, Господи, благоволенієм Твоім Сіона, і да созиждутся стіни Єрусалимскія. 
Тоді благоволиши жертву правди, возношеніє і всесожегаємая: тогда возложат на олтар Твой телци.