Псалом 103 
Благослови, душе моя, Господа,* Господи Боже мой, возвеличился єси зіло.

Во ісповіданіє і в велеліпоту облеклся єси.* Одіяйся світом яко ризою,

Простираяй небо яко кожу.* Покриваяй водами превиспренняя своя,

Полагаяй облаки на восхожденіє своє,* Ходяй на крил у вітреню.

Творяй ангели своя духи,* і слуги своя пламень огненний.

Основаяй землю на тверди єя,* не преклонится во вік віка.

Бездна яко риза одіяніє єя,* на горах станут води.

От запрещенія твоєго побігнут,* от гласа грома твоєго убоятся.

Восходят гори, і низходят поля в місто,* єже основал єси їм.

Преділ положил єси, єгоже не прейдут,* ніже обратятся покрити землю.

Посилаяй істочники в дебріх,* посреді гор пройдут води.

Напаяют вся звірі сельния,* ждут онагри в жажду свою.

На тих птици небесния привитают,* от среди каменія дадят глас.

Напаяяй гори от превиспренних своїх,* от плода діл твоїх наситится земля.

Прозябаяй трав у скотом,* і злак на службу человіком,

Ізвести хліб от землі,* і вино веселит сердце человіка.

Умасти ти лице єлеєм,* і хліб сердце человіка укріпит.

Насит ятся древа польная, кедри ливанстії, їхже єси насадил,* тамо птици возгніздятся,

Єродієво жилище предво дительствуєт іми,* гори високія єленєм, камень прибіжище заяцем.

Сотворил єсть луну во времена,* солнце позна запад свой.

Положил єси тьму, і бисть нощ,* в нейже пройдут всі звіріє дубравнії.

Скимни рикающії восхитити,* і взискати от Бога пищу себі.

Возсія солнце, і собрашася,* і в ложах своїх лягут.

Ізидет человік на діло своє,* і на діланіє своє до вечера.

Яко возвеличишася діла твоя, Господи, вся премудростію сотворил єси:* ісполнися земля твари твоєя,

Сіє море великоє і пространноє,* Тамо гади, іхже ність числа,

Животная малая со великими.* Тамо кораблі преплавают,

Змій сей, єгоже создал єси ругатися єму,* вся к тебі чают, дати пищу їм во благо время.

Давшу тебі їм, соберут,* отверзшу тебі руку, всяч еск ая ісполнятся благости.

Отвращу же тебі лице, воз мятутся,* отимеши дух їх, і ісчезнут, і в персть свою возвратятся.

Послеши духа твоєго, і созиждутся,* і обнов иши лице землі.

Буди слава Господня во віки,* возвеселится Господь о діліх своїх.

Призираяй на землю, і творяй ю трястися,* прикасаяйся горам, і димят ся.

Воспою Господеві в животі моєм,* пою Богу моєм у, дондеже єсмь.

Да усладится єму бесіда моя,* аз же возвеселюся о Господі.

Да ісчезнут грішници от землі, і беззаконници, якоже не бити їм.* Благослови, душ е моя, Господа.

Солнце позна запад свой,* положил єси тьму, і бисть нощ.

Яко возвеличишася діла твоя, Господи,* вся премудростію сотворил єси.

Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебі, Боже. (3 р.)

 

Пожертву на підтримку сайту : Пам'ять"Християнський портал " можна внести на розрахунковий рахунок в приватбанку 4731 2191 0982 6648 в укрсіббанку 5169 3075 0714 1187 Р. Ростислав Євгенович.Важлива кожна Ваша  гривня для успішної роботи сайту. Хай все буде на прославу Божу. Амінь