Любов - Kopiнь усякого добра; найвидатнiша чеснота, цариця, Maтip, життя i окраса вcix iнших чеснот. Вана найшляхетнiша, бо Бог є любов (1 IB. 4, 16). 
Бог любить тебе 
- Може не знаходиш у собi багато рис, якi б тобi подобалися, але для Бога ти найгарнiше створiння в світi. Ти - Божа дитина. 
- Може не вiдчуваєш, що хтось дорожить тобою, трактуючи тебе як безвартicнoго, i ти сам себе так сприймаєш? - Пам'ятай! Ти - неоцiненний образ i подо ба Божа (Бут. 1, 26). 
- Може вiдчувае:ш себе нелюбленим, небажаним, покинутим? 
"Hавіть, якби тебе Bci покинули, я тебе не покину",- 
каже Господь. 
- Може вiдчувае:ш себе самотнiм? 
- Бог з тобою, де б ти не був (Пс. 139, 1-1 О). 
- Вважаєш, що ти здатний тiльки на недобрi вчинки? 
- Вiдкрий для Бога своє серце, з yciмa його вадами i 
слабкостями, i Bін вилiкує тебе Своєю любов'ю (Єр. 31,3). 
Якщо бажаєш вiдповiсти Боговi любов'ю на любов - виконуй Божi заповiдi (IB. 15, 10). 
Поза Господом Богом найповнiшим втiленням чесноти любовi є Пресвята Богородиця - iдеал християнина XXI ст. 
Вiддаймо себе повнiстю Небеснiй Матері назавжди, беззастережно, як улюбленi дiти, i Вона навчить нас найвищо'ї любовi, оберiгаючи i лiкуючи вiд злоякiсної хвороби - смертельного rpixa. 
   Той, хто любить Бога, буде любити i ближнього, як твip i образ Божий, не роблячи рiзницi мiж другом та ворогом. 
   Любити iншу людину, це: 
1) сумувати з того, що їй шкодить, радiти i старатися про те, що їй приносить користь; 
2) сприяти їй у тому, щоб вона вiдкрила свої здiбностi i таланти, пiзнала змiст свого життя; 
3) прощати з серця образу; 
4) немає бiльшої любовi, як бути готовим навіть життя своє вiддати за неї (IB. 15, 13). 
Примiтка: Cвіт гине через брак любoвi. 
   Людське життя починається пiд час зачаття, i з цього часу плiд є людською особою (доктор медицини Бернард Натансон). 
   Найбiльшою сучасною злочиннiстю є вбивство ненародженої дитини. 
   "Якщо ми погоджуємося з тим, що матip може вбити свою дитину, як можемо пояснити людям, щоб не вбивали один одного" (блаж. мати Тереза з Калькупи). 
   "Усе, що ви зробили одному з моїх братiв найменших - ви менi зробили", - каже Христос (Мт. 25, 40). 
   Серед ycix ствopiнь дiйсно найменшим, найслабкiшим, беззахисним, навіть без голосу - є ненароджене дитятко, котре не в силi опротестувати зазiхання на свої основні права. 
   Коли ненароджене малятко вбивають, воно терпить жахливi муки, як при Kaтуваннi дорослої людини. 
   Через екран апарату ультразвукового дослiдження можна побачити як плiд (8-10 тижнiв) намагається втекти вiд абортної кюретки, намагається її руками i ногами вiдштовхнути. 
   Доктор мед. Б. Натансон був приголомшений побаченим через вiдеозапис, як пiд час аборту вiдривалися oкремi частини тiла дитини, i з розтрощеного черепа витiкав мозок. 
   Спiралi, протизаплiднi таблетки не запобiгають вагітностi, але вiдбирають життя у вже зачатої дитини (Канд. мед. наук Людмила Максимець). 
   Дозвольте мені прийти в цей світ - це голос серця ненародженої дитини. 
   Мамо, дозволь мені жити ... Ти - моя єдина мама. Я люблю тебе iз самого початку, тому що живу в тобi. У нас тече одна i та сама кров. Лiкарi не знають, чи не хочуть знати, яка буде.твоя доля пiсля того, як ти позбавишся мене. Ти говориш що немае умов для того, щоб виховати мене. Не вбивай мене, мамо! Я знаю: ти мене не запланувала. Але саме ти мені була дана, я тебе полюбив, тому що людина має тiльки одну маму. Дозволь 
Meнi жити, i ти нiколи не будеш про це жалкувати ... I серце твоє буде чисте вiд найстрашнiшого rpixa. 
   Тож полюбiм i захистiмо найменшу, найслабшу людину, бо в нiй живе любов (1 IB. 4, 16), що кличе: "Не убий!" 
Дозвольмо любовi жити серед нас!
Зустрiчаймося з Богом у наших ближнiх!
Зустрiчаймося з Богом у своїй душi!
Зустрiчаймося з Богом у Святих Тайнах!