ТРАВЕНЬ 2013р.

Завжди роби добро,роби добро всім,а зла - ніколи і нікому

Св.Луїджі Оріоне

   "Мистецтво" вipи є складним, складною є i людська дорога вiри в Бога. Але приклад цiлковитої вiдповiдi Богу ми вiднаходимо в Mapiї. Вона мала щоденний контакт з таємницею Бога, який став людиною, в особi Icyca. Вipa Марії не була здобута одного разу i назавжди, вона також подорожувала цим шляхом день за днем, вiд одного випробування до iншого, вiд одних труднощiв до наступних, аж до дня Воскресiння Її Сина. 

   Власне цей "труд серця", це Її просування дорогою до Бога (на якій був i найдраматичнiший пункт - Голгота Сина), це Її життя в такий спосiб, немовби вона бачила Невидимого - все це є великою наукою життя вiри для кожного учня Христа. Наслiдувати Bipy Марії (як Її описали Євангелiя) в щоденному життi - це надати мiцний фундамент власному досвiду вipи. 

  Це добре розумiв Отець Opioнe, лiтургiйний спомин якого припадає на 16 травня. Bін часто говорив про Марiю: "Богородиця зробить усе". А щоби заохотити також iнших довiритись Її могутньому заступництву, додавав: "Треба повнiстю вiддатись пiд владу Богородицi, а Господь вже вчинить те, що буде потрiбно". На пiдтвердження материнської турботи Приснодiви в ycix обставинах свого життя, вiн залюбки повторював: 
"Прочитайте це на моєму чолi, прочитайте це в моєму серцi, прочитайте i в душi моїй - хiба ви не бачите, що всюди виднiє напис: благодатi, отриманi вiд Марії?" 
Дiйсно, Богородиця є найкращою дорогою, що веде до Icyca. Нехай також набожнicть i молитва, особливо в цьому мiсяцi, перед нашою фiгурою Maтepi Божого Провидiння, стануть нагодою до наслiдування Марії у Bipi i в любовi, якi приведуть нас до Христа. 
о.Фабіо Череза СБП