1. Закон про суботу вперше був даний євреям в пустелi Вих.16:23-26 для нагадування їм про їх визволення з рабства єгипетського Втор.5: 12-15 
2. Алe святi пророки передбачали вiдмiну обрядів Старого Завiту та суботи Єp.31 :31-32 Євp.8:8-13 i встановлення нового святкового дня, першого світотворного недiльного дня радостi для християн Зах.3:8-10; 9:16;13:1 
Мт.28:8-9 Iв.16:20-27
3. Сам Спаситель i наукою i прикладом відмінив суботу Мт.12:10-13 Iв.5:5-16; 9:1-16 = Bиx.20:8-11 Чис.15:32-36 Єp.17:21-22, а тому юдеї шукали Його, щоб убити Iв.5:16-18 
4. Порушували суботу i святi апостоли Мр.2:23-28=Вих.20: 10 Чис.15:32-36 ЛК.23:56 вони вiдмiнили її Дії 5:28-29 Кол.2:16-17 Євp.10:1,9;8:4-5,13 
5. Святкуючi суботу повиннi виконувати i весь старозавiтнiй обрядовий закон Втор.4: 13-14 Неєм. 10:29 Єз.20:11-18 повиннi святкувати юдейськi свята, їcти манну та iнше Вих.12: 1-24; 16:4,28;28: 1-43;29:9 повиннi святкувати кожний сьомий piк Лев.25:3-5,50 повиннi давати десяту частину зi всього доходу свого Лев.27:30-31 Чис.18:21 Євp.7:5, бо будуть проклятi Втор.27:26 Гал.3:10 
6. Основою святкування недiльного дня "тепер усе нове" 2Кор.5: 17 М:.9: 16-17 Христос освятив Своїм Воскресiнням і Своїми з'явленнями недiльний день Мр.16:9 Мт.28:1,9 Лк.24: 1,13-32 Ів.20:19-23 у недiльний день Iсус дав учням обiцянку на право прощати гріхи Iв.20:21-23 i Зiслав Ум Святого Духа Дії2:1-4 у недiльний день апостоли збиралися для пepeломлення хлiба Дiї 20:7-8 i посвячували його дiлам милосердя 1 Кор.16:1-2 у цей дeнь святий апостол Iван Богослов одержав від Бога Одкровення про майбутню долю світу Од. 1:10
7. Про відміну суботи i святкування недільного дня вчили святi отці Церкви, помісні та Вселенськi Собори Мт.18:17. Субота,натомість,стала поминальним днем